reconciliation

2012 reconciliation
2012 magen David
                    Reconciliation
                    I walked to the center of Jerusalem disguised as an ultra-orthodox Jew. In this disguise, I distributed  3 alms
                    to Arab beggars and thereby caused them considerable shock.
                   
                    Usmiřování
                    Procházel jsem se centrem Jeruzaléma v převleku za ultra-ortodoxního Žida. V tomto převleku jsem rozdal
                    celkem 3 almužny arabským žebrákům a tím jim způsobil značný šok.