retro-constructivism

2012 retro-constructivism
2012 rainbow
2011 rational metaphysics 2
2010 rational metaphysics 1
2010 domestic sculptures
2007 dream
2004 creatures                    Retro-constructivism
                    In the area of ​​Jerusalem's Bezalel University I made several, kind of  "of retro-constructivist", objects 
                    from wood residues and integrated them into the local architecture of the sixties.

                    Retro-konstruktivismus
                    V areálu Jeruzalémské university Bezalel jsem ze zbytků dřeva vytvářel jakési retro-konstruktivistické objekty 
                    a začleňoval je do zdejší architektury šedesátých let.