magen david

2012 reconciliation
2012 magen David                    Magen David (Star of David)
                    I  built along with Matouš Lipus in Orthodox neighborhood Mea-Sharia in Jerusalem from a local wood 
                    pile the Jewish star. The main intention was the rapprochement with the locals. The next day, I learned 
                    that a group of ultra-Orthodox Jews destroy the star.
                   
                    Magen David  (Davidova hvězda)
                    Spolu s Matoušem Lipusem jsme v ortodoxní čtvrti Mea-Sharim v Jerusalémě z místní hromady dřeva postavili 
                    židovskou hvězdu. Hlavním cílem bylo sblížení s místními obyvateli. Druhý den jsem se dozvěděl, že skupinka
                    ultraortodoxních židů hvězdu zničila.