praises

2011 sentiments
2008 praises
2007 A5
                    Praises
                    The drawings of the A5, I tried to express the experience of joy flowing from my personal belie

                   Chvály
                    Kresbami formátu A5 jsem se pokusi vyjádřit svou zkušenost radosti, plynoucí z mé osobní víry v Boha.