composition
                    Composition
                    I created an installation (freely expanding composition) of furniture and of my more or less "artistic" 
                    artifacts so there can be rubbed the boundary between their artistic and non-artistic perception. 
                    I was inspired by a similar principle, which may arise in the artist's house.

                    Kompozice
                    Vytvořil jsem instalaci (volně se rozrůstající kompozici) z nábytků a ze svých více či méně "uměleckých" artefaktů, 
                    tak aby se smazávala hranice jejich uměleckosti či neuměleckosti. Inspiroval jsem se podobným principem, 
                    který může vzniknout v umělcově domě.