hope exists

2010 composition
2010 hope exists
2010 log                    Hope exists
                    At the Festival 4+4 Days in Motion, in an exhibition titled "One day, you will lose it all" in one of the rooms 
                    I attached the the end of the ubiquitous carpet to the ceiling. 

                    Naděje existuje
                    Na festivalu 4+4 dny v pohybu, v rámci výstavy s názvem "Jednou všechno skončí", jsem v jedné z místností 
                    připevnil konec všudypřítomného koberce ke stropu.