log

2010 composition
2010 hope exists
2010 log                    Log
                    In Roztyly forest in Prague 4 I bought from the local gamekeeper a log. Together with my friends 
                    I transported it manually through the city and than in very complicated way through the school building 
                    into a miniature gallery 207 (located in the intermediate confrontation studio at AAAD). Log intersect 
                    outdoor space, studio space, and then the gallery space.
                   
                    Kláda
                    V Roztylském lese na Praze 4 jsem zakoupil od místního hajného kládu. Společně se svými kamarády
                    jsem kládu ručně dopravil městem a následně velmi komplikovaným způsobem vnitřkem školy do miniaturní
                    galerie 207 (umístěné v ateliéru intermediální konfrontace na VŠUP). Kláda protínala venkovní prostor, 
                    prostor ateliéru a následně prostor galerie.