curriculum vitae

CV 

                    ŽIVOTOPIS

                                                 
                    Aleš Novák
                    * 21.prosince 1979, Chomutov, žije a pracuje v Liberci a v Praze
                    od roku 2016 učí na fakultě umění a architektury v liberci jakožto pedagog  
                                                                                pro výtvarný atelier

                                                 
                    VZDĚLÁNÍ
                    2011 - 2014 UMPRUM, ateliér sochařství - Dominik Lang, Edith Jeřábková

                    2007 - 2011 UMPRUM, ateliér sochařství - prof. Kurt Gebauer
                    2012 stáž na universitě Bezalel, Jerusalém
                    2009 - 2008 2 semestry stáž na AVU - at. malby II - Vladimír Skrepl   
                    2000, 2001 2 semestry stáž na AVU - at. kresby - J.Svobodová, J. Petrbok
                    1998 - 2006 Fakulta architektury TU Liberec
                    1994 - 1998 Obchodní akademie v Jihlavě

                                                 
                    SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
                    2020 Vienna suburb of Brno (together with Anna Straková), LLLLLL gallery, Vienna
                    2019 Post-barokní folklór aneb jak zmarnivět funkcionalismus, galerie Pragovka - Pop-up, Praha
                    2018 Zahrada, komunitní zahrada, Jeruzalém 
                    2017 Deska představivosti, Deska gallery, Ústí nad Labem
                    2017 za hranicí vědomí, galerie studio Bubec, Praha
                    2014 o pravosti srdce (společně s Matoušem Lipusem), galerie Kostka, Praha
                    2013 krajinné konstrukce, galerie AM180, Praha
                    2012 krajiny, klub Samaří, Praha
                    2011 krajina, galerie Lurago, Chomutov
                    2011 Art in everyday life (společně s Tomášem Vaňekm a skupinou "áčka"), Egon Schiele art centrum, Český Krumlov
                    2010 domácí sochy, galerie Jelení, Praha
                    2010 kláda, galerie 207 - VŠUP, Praha
                    2009 krajina, městská knohovna Opatov, Praha
                    2008 Posun kontextu, ústav makromolekulární chemie, Praha
                    2006 bytosti, ZOO, Jihlava

                                                 
                    SPOLEČNÉ VÝSTAVY   
                    2020 RE_FORM, Trafo Gallery, Praha
                    2020 Sestup na půdu, galerie sv.Havla, Boleslav 
                    2019 30 let na vlastní kůži, Praha
                    2018 take care, Františkánský klášter na Novém Městě v Praze, Prague
                    2018 artweek Liberec, Liberec
                    2017 m3/umění v prostoru, Kaizlovy sady, Praha
                    2017 Základní kámen, Villa P651, Praha
                    2014 Who is the director, v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu, Praha
                    2013 Salon d'apollon, galerie AVU, Praha
                    2012 Would you like to play another game?, v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu, Praha
                    2012 Ranné práce, DOX, Praha
                    2012 Dirty, fast and superficial, Jerusalém
                    2011 Hands Free Breast Pump, BKC galerie, Brno
                    2011 MUSEUM OF YOUNG ART, Praha
                    2010 One day you wil lose it all, v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu
                    2010 fine (volné), galerie XXL, Louny
                    2010 výstava malby v rámci soutěže Arskontakt, gaerie Dolmen, Praha
                    2008 Fajne veci, Hradec nad Moravicí
                    2008 Současný český kubismus, Staroměstská radnice, Praha
                    2008 KGB + VB, hala C Praha
                    2007 nahoře Světlo, dole Tma, Skanzen Mayrau, Vinařice u  Kladna
                    2001 Svárov 2001, Svárov u Prahy

                                                 
                    OCENĚNÍ
                    2010 Cena katedry volného umění VŠUP za cyklus objektů "nábytky"
                    Finalista - Cena 333 NG v Praze a Skupiny ČEZ

                                                 
                     REFERENCE                                                 
                    http://galerie207.blogspot.com/2010/04/ales-novak.htm
                    http://artycok.tv/lang/cs-cz/4553/ales-novak-domaci-sochy
                    http://www.artalk.cz/2011/01/31/american-rus-a-knizak/
                    http://freshflesh.cz/ales-novak/

                                                 
      

                    CURRICULUM VITAE
                                                                                              
                    

                    Aleš Novák
                    * 21.prosince 1979, Chomutov, lives and works in Liberec and Prague
                     since 2016 is teaching at the faculty of Architecture and Art in Liberec like  
                                                                                                       an Art teacher

                    EDUCATION
                    2012 Bezalel,University of Art Jerusalem, Izrael
                    2011 - 2014 AAAD, sculpture studio - Dominik Lang, Edith Jeřábková
                    2007 - 2011 AAAD, sculpture studio - prof. Kurt Gebauer    
                    2008 – 2009 Academy of fine arts Praque –studio of painting II-Vladimir Skrep
                    2000, 2001 Academy of Fine Arts- studio of 
                    drawing,J.Svobodová, J.Petrbok
                    
                    1994 – 1998 Commercial College in Jihlava


                    SOLO EXHIBITIONS 

                    2020 Wien, ein Vorort von Brunn (společně s Anna Straková), LLLLLL galerie, Vídeň 
                    2019 Post-Baroque Folklore, Pragovka gallery, Prague
                    2018 Garden, Community garden, Jerusalem
                    2017 The desk of imagination, Deska gallery, Ústí nad Labem

                    2017 beyond the consciousness, studio Bubec, Prague
                    2014 The unfeigned Heart (together with Matouš Lipus), Kostka Gallery (Meetfactory), Prague 
                    2013 Landscape constructions, AM180 Gallery,  Prague
                    
                    2011 Landscape, Gallery Lurago, Chomutov
                    
                    2010 Domestic sculptures,Jelenni Gallery, Prague
                    2009 Landscape,Opatov municipal library, Prague
                    2008 Change of context, the Institute of Macromolecular Chemistry,Prague
                    2006 Beings, ZOO,Jihlava

                    GROUPEXHIBITIONS
                    2020 RE_FORM, Trafo Gallery, Prague
                    2020 Descent to the ground, galerie sv.Havla, Boleslav 
                    2019 30 years firsthand, Prague
                    2018 take care, Františkánský klášter na Novém Městě v Praze, Prague
                    2018 artweek Liberec, Liberec
                    2017 m3/umění v prostoru, Kaizlovy sady, Prague 
                    2017 cornerstone, Villa P651, Prague 
                    2014 the festival 4+4 Days in Motion, Who is the director? Prague
                    2013 salon d'apollon, AVU Gallery, Prague
                    2012 the festival 4 +4 Days in Motion, Would you like to play another game?, Prague
                    2012 Early works, DOX, Prague
                    2011 MUSEUM OF YOUNG ART, Prague
                    2011 Hands Free Breast Pump,BKC Gallery, Brno
                    2010 One Day You Will Lose it all, the festival 4 +4 Days in Motion, Prague
                    2010 Mädel Knödel, the Czech Embassy in Vienna
                    2010 fine (free), XXLGallery, Louny
                    2010 exhibition of the young painting competition Arskontakt, Dolmen Gallery, Prague
                    2008 Wellthings, Hradec nad Moravicí
                    2008 Contemporary Czech Cubism, Old Town Hall, Prague
                    2008 KGB+VB,C Hall, Prague
                    2007 Top Light, Darkness below, Mayrau museum, Vinařice near Kladno
                    2001 Svárov 2001,Svárov near Prague

                    AWARDS
                    2010 Price of fine arts department of AAAD for the series of objects "furniture"
                    Finalist - Price 333 National Gallery in Prague and CEZ Group

                    REFERENCES
                    http://galerie207.blogspot.com/2010/04/ales-novak.html
                    http://artycok.tv/lang/cs-cz/4553/ales-novak-domaci-sochy
                    http://www.artalk.cz/2011/01/31/american-rus-a-knizak/
                    http://freshflesh.cz/ales-novak/
                    https://www.youtube.com/watch?v=LAYON0aLnOg
                    http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/bourani-s-vytvarnikem-alesem-novakem--1248023