Hats and ringlets
At the exhibition in Jerusalem in one old house I wanted to express my fascination by ultra-Orthodox Jews.

Klobouky a pejzy
Na výstavě v Jeruzalémě ve vybydleném domě jsem chtěl vyjádřit svou fascinaci Orthodoxníma židama.