rational metaphysics 1

2012 retro-constructivism
2012 rainbow
2011 rational metaphysics 2
2010 rational metaphysics 1
2010 domestic sculptures
2007 dream
2004 creatures
bez názvu, cca 300x400x10cm, pěnová hmota, 2010
untitled,  300x400x10cm, foam, 2010
                                                             
bez názvu, 150x150x150cm, dřevo, kov, 2010
untitled 150x150x150cm, wood, metal, 2010
bez názvu, 30x30x400cm, papír, plast, hliník, 2010
untitled 30x30x400cm, paper, plastic, aluminum, 2010


bez názvu, 20x20x36cm, dřevo, 2010
untitled, 20x20x36cm, wood, 2010


bez názvu, 60x100x100cm, dřevo, guma, 2010
untitled 60x100x100cm, wood, rubber, 2010   
bez názvu, 30x30x200cm, dřevo, kov, 2010
untitled 30x30x200cm, wood, metal, 2010


bez názvu, 60x140x70cm, dřevo, kov, 2010
untitled 30x30x200cm, wood, metal, 2010

bez názvu, 5x10x500cm, papírová páska, 2010
Na strop jsem přilepil papírovou pásku, která se vlastní vahou
odvíjela a vytvořila tak postupně spojnici mezi stropem a podlahou.

untitled 5x10x500cm, paper tape, 2010
I have stuck on the ceiling paper tape, which by its own weight
unfolded gradually, creating a bridge between the ceiling and the floor.